Çivril Ziraat Odası

Vatan Hürriyet Ekmek

ZOBİS
ZOBİS
Çivril Ziraat Odası > Akarsu ve Gölleri

Akarsu ve Gölleri

1-Yer üstü suları :

         a. Büyük Menderes Nehri: Çivril’in en güçlü akarsuyudur. Kumalar yaylası ve Dinar’dan çıkan yüksek debili pınardan doğan bu nehir Çivril sınırlarına girdikten sonra Gökgöl köyü yakınında küçük bir gölcük oluşturur. Bu gölcüğe Çivril’de Gökgöl adı verilir. Gölün çıkışında bu suya Akçay da katılır. Daha sonra Işıklı kasabasına kadar Akdağ dan çıkan pek çok kaynağı olan Menderes Işıklı baraj gölüne dökülür. Burada küfi çayının sularını alan nehir Seraserli köyündeki baraj kapılarından çıkarak Doğu-Batı doğrultusunda akışı ile ilçeyi terk eder.

               b.  Küfi Çayı: Sandıklı’nın kuzey ve doğusunda yükselen dağlardan kaynağını alıp, Çapak köyü sınırları içinde Çivril topraklarına ulaşır. Buradan itibaren dar ve derin bir boğana giren çay küfi adını alırken boğana’ da küfi boğanı adı verilir. Küfi eskiden Çivril yakınlarından geçip Karayahşiler çayırlığı denen yerde menderese kavuşurken şimdi açılan bir kanalla Işıklı suyu ile birleşerek göle dökülmektedir.

c. Işıklı Baraj Gölü:      

        Çivril ilçe merkezinin yaklaşık 10 km güney doğusunda yer almaktadır. 

        Bu göl dar ve derin küfi yatağından gelen küfi çayının ovaya açıldığı yerleri alüvyonla doldurması, bu şeklinde suların arka tarafta birikmesi ile meydana gelmiştir. Zamanla sulama suyuna olan ihtiyacın aratması ile DSİ tarafından gölün önü setlenmiş ve göl bir baraj gölü haline getirilmiştir. 

        Göl büyük menderesin suları, Gökgöl’ den, Işıklı Akgöz pınarı ve Bozdağ’ın dibinden çıkan Bektaş pınara gibi pek çok suyla beslenmektedir.  

        Işıklı gölü oldukça sığ olup, geniş sazlıklarla kaplıdır.. Saz bu kamış bitmeyen derin kısmı ancak 6 km² kadar ise de sazlık kesimle 100 km² yi bulur. 206 milyon m³ oylumu olan gölün tabanından en derin kısmı 814 m katındadır.

2-Yer Altı suları:

            Akdağ ve yakın çevresi Çivril’in yer altı suları bakımından en zengin kesimini oluşturur. Akdağ’ı havza tabanından ayıran sınır boyunca yer alan başlıca kaynaklar şunlardır.

Işıklı Akgöz pınarları, Yuvaköy kaynakları, Gökgöl kaynakları;

            Bunların dışında Bozdağ’ın dibinden çıkan Bekdaş pınarı da önemli bir kaynağı oluşturur. Bu pınar Dazkırı’dan batan sularla beslenir.